Във времето на технологиите все повече сме свързани с Интернет, но все по-малко със себе си и с другите. Използваме картинки, за да изразим емоции. Говорим повече, а казваме по-малко. Слушаме, но не чуваме. И рядко се замисляме, че пълноценният живот започва с пълноценно общуване – в семейството, в училище, на работното място. 

Darplay е иновативна игра, създадена в България, която ни учи как да общуваме ефективно!

Магазин